Konferencja „Niepełnosprawność – Pokonajmy Nasze Bariery”

10 października 2019 roku w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się Konferencja pt. „Niepełnosprawność – pokonajmy nasze bariery”, która stanowiła zwieńczenie obchodów Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Dąbrowskiego, projektu finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.
Organizatorami Konferencji byli Powiat Dąbrowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Stowarzyszeniem „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie i naszą Fundacją Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego.

Zagadnienia poruszane na Konferencji oscylowały wokół jednego, głównego nurtu dyskusji, a mianowicie niepełnosprawności w przestrzeni publicznej. Obserwując środowisko osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Dąbrowskiego można zauważyć, że potrzeba debaty na taki temat była i nadal jest ogromna. Nie brakuje osób chętnych do wsłuchania się w problemy innych i do wymiany doświadczeń w zakresie niepełnosprawności.

Konferencję rozpoczęła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł – Głuszek, prelekcją zatytułowaną „Integracja poprzez działanie – warsztaty włączające dla młodzieży”. Następnie Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Bogdan Sosin wystąpił z prezentacją filmową zatytułowaną „Oczami osoby niepełnosprawnej – refleksje osób z niepełnosprawnością – bariery, marzenia i plany. Z kolei Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie Ines Szczepańska przybliżyła Uczestnikom Konferencji temat: „Czy osoba niepełnosprawna czuje i potrzebuje tak jak Ty czy może inaczej? Zaburzenia psychicznie i zachowania u osób niepełnosprawnych wymagające uwagi”. Na zakończenie wszyscy obecni mieli możliwość wysłuchania wystąpienia Prezesa Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego Norberta Kopcia zatytułowanego „Niepełnosprawni chorują tak jak my”.