FUNDACJA TROSKA I WIEDZA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO
ul. Kościuszki 15 A
33-200 Dąbrowa Tarnowska

www.fundacjatroskaiwiedza.plfundacjatiw@gmail.com
 

KRS: 0000603978 – REGON: 363960730 – NIP: 8711772014

Bank PKO BP 33 1020 4955 0000 7802 0207 8400