Fundacja TiWPD

Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku tytuł Doktora Honoris Causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat Uczelni. Może być nadany wyłącznie osobom spoza wspólnoty Uczelni posiadającym uznany dorobek naukowy – tytuł profesora zwyczajnego oraz znaczące osiągnięcia społeczne lub gospodarcze – przedstawił Podkreślił również znaczenie zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, jako zawodu o istotnym znaczeniu społecznym. Zawód pielęgniarki i pielęgniarza wymaga profesjonalizmu, szerokiej wiedzy medycznej, a w pracy z chorymi i cierpiącymi pacjentami istotna jest empatia i cierpliwość. W naszej Uczelni, oprócz przygotowania teoretycznego i praktycznego do pełnienia tego niezwykle ważnego i potrzebnego nam wszystkim zawodu, szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie odpowiednich postaw – mówił Rektor  Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela to wybitny naukowiec i lekarz związany zawodowo i naukowo z sanockim Szpitalem i Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku. Działalność Pana Profesora w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu zaowocowała licznymi zastosowaniami w praktyce…
Read more

Zapraszamy na Naukową Konferencję Medyczną VII Dąbrowskie Spotkania Kliniczne: „Zdrowie mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków” – Dąbrowa Tarnowska, 28 maja 2022 r.

Dąbrowa Tarnowska od wielu lat na wiosnę staje się stolicą polskiej medycyny. Naukowe konferencje medyczne w Dąbrowie Tarnowskiej, które tradycyjnie organizujemy są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami, zarówno dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych bezpośrednio z medycyną. W tym roku Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, po ogłoszeniu przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o zniesieniu niektórych obostrzeń dotyczących pozostającej z nami od dwóch lat pandemii SARS-CoV2, postanowił wznowić organizację Naukowych Konferencji Medycznych – Dąbrowskich Spotkań Klinicznych. Kontynuując tradycję Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, ponownie jak w 2020 r. zapraszamy Państwa na już 7. ich edycję, która odbędzie się 28 maja 2022 r. i poświęcona będzie: „Zdrowiu mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków.”

Bp. Wiesław Lechowicz Biskupem Polowym Wojska Polskiego

Wyrażamy głęboką radość i składamy serdeczne gratulacje Księdzu Biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi w związku z mianowaniem przez Ojca Świętego Franciszka – biskupem polowym Wojska Polskiego. Zapewniamy o modlitwie w intencji Ks. Biskupa Wiesława, aby mógł jak najowocniej służyć Kościołowi i podejmować z apostolską gorliwością stojące przed nim nowe obowiązki i wyzwania, trafnie odczytując współczesne znaki czasu. W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Przed nami uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Janowi Chmurze.

Za AWF w Katowicach, uprzejmie informujemy, że 8 października 2021 r. o godz. 11.00 w Auli im. Lechosława Deca przy ul. Mikołowskiej 72 a odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa  prof. dr. hab. Janowi Chmurze – dąbrowianina – Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska – autora wielu prac naukowych i popularno-naukowych, wielkiego propagatortu sportu i zdobywcy Korony Maratonów Polskich i Korony Maratonów Ziemi. Uroczystość odbędzie się w formie hybrydowej.Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na stronie www.awf.katowice.pl

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela – Honorowym Obywatelem Gminy Dąbrowa Tarnowska

Z przyjemnością informujemy, że Pan Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, fundator naszej fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie został uhonorowany 8 września 2021 r. przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska”.Fakt ten to powód do radości i dumy całej naszej Fundacji tym bardziej, że to właśnie Zarząd Fundacji TiWPD wnioskował o przyznanie Profesorowi tego tytułu. Nadanie tytułu odbyło się na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, która była prowadzona w trybie zdalnym w związku z utrzymującym się stanem pandemicznym. Na tej samej sesji tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska nadany został także Prof. dr hab. Janowu Chmurze.Uroczyste wręczenie Aktów Nadania Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska Panu Prof. Ireneuszowi Koteli oraz Panu Prof. Janowi Chmurze odbędzie się po ustąpieniu zagrożenia wynikającego z pandemii koronawirusa.

Wielki Przyjaciel Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego
– Ś.P. Stanisław Kosoń – nie żyje

Z wielkim smutkiem dotarła do nas wiadomość o tragicznej śmierci Stanisława Kosonia – 3 września br.  Ś.P.  Stanisław Kosoń był jednym z największych sympatyków naszej Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego i sponsorów Naukowej Konferencji Medycznej „Dąbrowskie Spotkania Kliniczne”. Od kilku lat współpracował z naszą Fundacją, wspierając ją w swoich zamierzeniach. Stanisław Kosoń był właścicielem m.in. Galerii Trzy Korony, którą wybudował w Nowym Sączu, Dębicy i Bochni oraz Galerii Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu. Pogrzeb Ś. P. Stanisława Kosonia odbędzie się w Otfinowie 8 września 2021 r. o godz. 13:00. Małżonce, Rodzinie, a także współpracownikom składamy wyrazy współczucia. Zarząd i Rada Fundacji TiWPD