w sferze „Troski”

Fundacja przekazała klimatyzator Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej


W niedzielę 5 czerwca 2016 roku na terenie dąbrowskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego odbył się kolejny Rodzinny Piknik Integracyjny Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” organizowany wspólnie z Dąbrowskim Domem Kultury pod patronatem Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Równolegle z festynem odbywał się big charytatywny „Przybij piątkę”, dzięki któremu zebrano ponad 1609,- zł na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” otrzymało także od Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego klimatyzator o mocy 2,6 kW – dar Firmy GoBox Sandomierz – Mateusza Zaczyka. Klimatyzator ten, o wartości ok. 3000 zł zostanie zamontowany w nowej siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie.  Przekazanie przez Norberta Kopcia i Krzysztofa Orwata – Prezesa i Skarbnika Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, na ręce Krzysztofa Kaczmarskiego – Prezesa Stowarzyszenia a zarazem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej klimatyzatora było ważnym punktem pikniku. …


Ubrania medyczne, dar Firmy ELDAN, przekazane do dąbrowskiego Hospicjum

 Jednym z wielu Sponsorów 3. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych była Firma ELDAN z Krakowa – producent odzieży medycznej. W czasie przerw w konferencji 16 kwietnia prezentowała swoje produkty przybyłym na nią lekarzom i pielęgniarkom. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Po konferencji Firma ELDAN przekazała komplety ubrań Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego na ręce Prezesa Fundacji – lek. med. Norberta Kopcia.  Prezes Kopeć przekazał otrzymany dar do Hospicjum im. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, które jest placówką leczniczą prowadzoną przez Kościół (Caritas Diecezji Tarnowskiej). Liczy 17 łóżek stacjonarnej, całodobowej opieki medycznej dla osób nieuleczalnie chorych będących w terminalnej fazie choroby, głównie choroby nowotworowej.