Brzeska urologiczna konferencja medyczna z certyfikatem INFARMY

Szanowni Państwo,  miło nam poinformować, że Naukowa Konferencja pn.: 40-lat minęło naukowa konferencja z okazji  jubileuszu oddziału urologii w Brzesku”, która została zaplanowana na 9 grudnia br., uzyskała certyfikat zgodności INFARMA.
Weryfikacja dokonywana jest przez INFARMĘ w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.  

 

 

Jednym z najbardziej istotnych elementów współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat chorób, sposobów ich leczenia oraz konkretnych leków. Dzięki wsparciu firm farmaceutycznych lekarze, pielęgniarki i farmaceuci mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach naukowych (warsztatach, konferencjach czy kongresach) podnoszących poziom ich wiedzy i umiejętności.
Dążąc do zapewnienia najwyższych standardów etycznych wydarzeń, w których biorą udział firmy członkowskie, oraz do pełnej transparentności współpracy branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym, INFARMA wprowadziła internetowy system certyfikacji wydarzeń.
Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wydarzenia naukowe, w które zamierzają angażować się firmy członkowskie INFARMY, powinny przejść proces certyfikacji wydarzeń online. W styczniu 2019 roku zaktualizowano kryteria oceny wydarzeń, przy czym rok 2019 był okresem przejściowym w zakresie obowiązywania kryterium „obiekt i lokalizacja geograficzna”. Począwszy od 1 stycznia 2020 r. wynik certyfikacji jest wiążący, a certyfikat otrzymają tylko wydarzenia które spełniają wszystkie kryteria.
Wydarzenia poddawane są ocenie w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.
Ocena INFARMY pomaga firmom członkowskim w podjęciu decyzji w zakresie możliwości zapewnienia wsparcia finansowego danego wydarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami.