VIII Dąbrowskie Spotkania Kliniczne Fundacji TiWPD już nami

„Profilaktyka i wczesna diagnostyka w codziennej pracy lekarzy praktyków” była tematem VIII już Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, które nie tylko przynoszą korzyść lekarzom praktykom, ale uczyniły Dąbrowę Tarnowską w jeden dzień w roku stolicą polskiej medycyny i promują miasto, przyciągając doń wybitnych klinicystów.
Sześć wykładów uświetniło drugą, od czasu pandemicznego zamknięcia, a w sumie ósmą już konferencję medyczną, w której wzięło udział niemal setka uczestników.
Tegoroczne Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – wydarzenie rozpoznawalne w Polsce – skupiły się wokół „Profilaktyki i wczesnej diagnostyki w codziennej pracy lekarzy praktyków”. Szeroki zakres tematyki konferencji naukowej będzie pomocny dla lekarzy praktyków w ich codziennej pracy z pacjentem.

Otwarcia konferencji dokonał prof. zw. dr hab. n. med. h. c. Ireneusz Kotela, Fundator Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego VIII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych oraz kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej MSWiA w Warszawie. Konferencję moderowali lek. Norbert Kopeć i dr n. med. Michał Surynt, zaś nad całością przebiegu tego wydarzenia czuwał Krzysztof Orwat.
W inauguracji konferencji uczestniczyli m.in.: Lesław Wieczorek – Starosta Powiatu Dąbrowskiego i Stanisław Ryczek – Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – którzy objęli Patronatami Honorowymi tą naukową konferencje medyczną.
Organizatorami naukowej konferencji medycznej byli, jak co roku: Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie spełniało standardy etyczne wynikające z Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA.
Fundacja kolejny raz uzyskała ważny i prestiżowy certyfikat INFARMA dla swoich działa.

Gościem specjalnym VIII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych był Sobiesław Zasada – słynny kierowca rajdowy – żywa historia polskiej motoryzacji – zwycięzca ponad 50 rajdów w najwyższych klasach sportowych, zdobywca 3 Złotych Medali zostając: Mistrzem Europy w rajdach samochodowych oraz trzykrotnie będąc Wicemistrzem w czasach, gdy tytuły te miały rangę Mistrza Świata.


Zgromadzeni w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej wysłuchali następujących wykładów:

  • „Sitagliptyna w pytaniach i odpowiedziach” – dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot (Polpharma) – z Oddziału Internistyczno-Geriatrycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach;
  • „Choroby narządu wzroku” – dr hab. n. med. Tomasz Chorągiewicz – z Katedry i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  • „Zabiegi diagnostyczne i operacje u chorych obciążonych kardiologicznie: pobierających leki p/krzepliwe” – dr hab. med. Stanisław Bartuś (Pfizer) – Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytut Kardiologii UJ CM;
  • „Szczepienia …” – dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR – Kierownik Poradni Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie;
  • „Opieka koordynowana w Małopolsce” – Marta Machał-Kawecka – Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Opieki Długoterminowej i Profilaktyki Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie;
  • „Nie każde zaburzenie pamięci to Alzheimer” – dr n. med. Piotr Wierzbiński (Polpharma).
  • „Protezoplastyka stawu kolanowego w rejonie tarnowskim na przestrzeni ostatnich 40 lat” – Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Ireneusz Kotela – Klinika Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej PIM MSWiA w Warszawie.

Fotorelacja z 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych – 27 maja 2023 r.

Relacja RDN Małopolska z 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych


Małopolska nowe logo 2 VIII Dąbrowskie Spotkania Kliniczne już namiProjekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Informator konf DSK8 VIII Dąbrowskie Spotkania Kliniczne już nami