Fundacja TiWPD zaprasza na Naukową Konferencję Medyczną VIII Dąbrowskie Spotkania Kliniczne: „Profilaktyka i wczesna diagnostyka w codziennej pracy lekarzy praktyków” – Dąbrowa Tarnowska, 27 maja 2023 r.

Dąbrowa Tarnowska od wielu lat na wiosnę staje się „stolicą” polskiej medycyny. Naukowe konferencje medyczne w Dąbrowie Tarnowskiej, które tradycyjnie organizuje dąbrowska Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami, zarówno dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych bezpośrednio z medycyną.
W tym roku Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, kontynuując tradycję Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, zaprasza Państwa na już 8. ich edycję, która odbędzie się 27 maja 2023 r. w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej i poświęcona będzie: „Profilaktyce i wczesnej diagnostyce w codziennej pracy lekarzy praktyków.”

Program Naukowej Konferencji Medycznej – 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na jeden dzień. Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Naukowa Konferencja Medyczna w ramach 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, która została zaplanowana na 27 maja br. pt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka w codziennej pracy lekarzy praktyków”, uzyskała certyfikat zgodności INFARMA. To już kolejny raz, kiedy Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego otrzymuje ten ważny i prestiżowy certyfikat dla swoich działań przy organizacji Naukowej Konferencji Medycznej. Weryfikacja dokonywana jest przez INFARMĘ w oparciu o kryteria wypracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.

Zgodnie z celami statutowymi Fundacji TiWPD celem konferencji jest zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach i szkołach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce.

Podobnie jak w latach ubiegłych, swoim Patronatem Honorowym naszą konferencję objęli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli wybitni polscy klinicyści.

Naukowej Konferencji Medycznej – 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych otrzymała dofinansowanie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Zapraszamy do rejestracji swojego uczestnictwa na konferencji poprzez poniższy FORMULARZ.


Ilość miejsc dla uczestników DSK8 będzie ograniczona.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uprawniający do uzyskania 6 pkt. edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, i udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji (Dz. U. Nr 231, poz. 232).


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
VIII Dąbrowskich Spotkań Medycznych
/–/ Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego
/–/ Dr Norbert Kopeć
/–/ Dr n. med. Michał Surynt
/–/ Krzysztof Orwat