Spotkanie Zarządu Fundacji z władzami Gminy i Powiatu

22 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego. Na spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu FTiWPD dr n. med. Michał Surynt, dr Norbert Kopeć, Krzysztof Orwat przybyli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz w imieniu Starosty Dąbrowskiego – Anna Mikos Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego. Celem spotkania było uszczegółowienie tegorocznych, już 8. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych. Rozmawiano zarówno o tematyce konferencji naukowej jak i o możliwościach finansowych jej zorganizowania.
Z radością informujemy, że zarówno Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej jak i Starosta Dąbrowski wyrazili zgodę na objęcie naszej konferencji Patronatem Honorowym.

Podczas spotkania zostały zatwierdzony program oraz miejsce konferencji, którym będzie jak w poprzednich latach udostępniony Fundacji przez Gminę Dąbrowa Tarnowska Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Ustalono, że po weekendzie majowym zostanie udostępniony interaktywny formularz zgłoszeniowy dla uczestników.

Już dzisiaj zapraszamy na Naukową Konferencję Medyczną 8. Dąbrowskie Spotkania Medyczne pod hasłem „Profilaktyka i wczesna diagnostyka w codziennej pracy lekarzy praktyków”, które odbędzie się w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej 27 maja br. od godz. 9:00.