Współzałożyciel Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego upamiętniony nazwaniem Jego imieniem ronda w Dąbrowie Tarnowskiej

Miło nam poinformować, że zgodnie z wnioskiem Fundacji TiWPD dąbrowska Rada Miejska nadała rondu u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu Drogi Krajowej nr 73, imię Ś. P. JE Ks. Abp Zygmunta Zimowskiego.
Zarząd Fundacji na spotkaniu w lipcu 2020 r. podjął decyzję o zawnioskowanie do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i Wiesława Mendysa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej o uhonorowanie Ś. P. Abp Zygmunta Zimowskiego poprzez nadanie jego imienia ronda w Dąbrowie Tarnowskiej, dla podkreślenia i utrwalenia w pamięci Dąbrowian dokonań tego wielkiego człowieka Ziemi Dąbrowskiej – zmarłego 12 lipca 2016 r.

Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego zwróciła się z prośbą o takie uhonorowanie 21 sierpnia 2020 r. W złożonym piśmie, Fundacja wnioskowała o: nazwanie Jego imieniem ronda w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczynającego bieg obwodnicy od strony północnej Dąbrowy Tarnowskiej, tj. od zbiegu z ul. Warszawską lub inne rondo tejże nowopowstałej obwodnicy.
8 czerwca 2021 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na XXXII zdalnej sesji rady jednogłośnie uchwalili Uchwałę nr XXXII/350/2021 sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Miasta Dąbrowy Tarnowskiej przy zbiegu ul. Grunwaldzkiej i obwodnicy DK nr 73.
Na tej samej sesji uchwalono także nazwanie ronda przy  zbiegu ulic  Żabieńskiej i obwodnicy DK nr 73 imieniem Ś. P. ks. Józefa Poremby – wieloletniego Proboszcza dąbrowskiej parafii.

 


W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego dziękujemy Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofowi Kaczmarskiemu oraz dąbrowskim Radnym na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Mendysem za przychylenie się do naszego wniosku.

/–/ Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
/–/ Dr Norbert Kopeć
/–/ Dr n. med. Michał Surynt
/–/ Krzysztof Orwat