Aktualności

Życzenia dla Ratowników Medycznych

Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego, składamy najlepsze życzenia Ratownikom Medycznym, Lekarzom i Pielęgniarkom systemu, oraz Dyspozytorom Medycznym a także wszystkim, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc pomoc każdemu kto tego potrzebuje. Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa, ratujecie dar najcenniejszy- ludzkie życie i zdrowie. Udzielacie pomocy w nagłych stanach zagrożenia, pracując w trudnych i wymagających warunkach. Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. Dzięki tym cechom niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach. W dniu Waszego Święta prosimy o przyjęcie podziękowań za pracę pełną poświęcenia. Życzymy– jak najmniej interwencji, udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia. Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego

Naukowa konferencja medyczna o stanach nagłych na IV Dąbrowskich Spotkaniach Klinicznych

Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków – pod takim hasłem odbyły się już czwarte Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Piąte – licząc od międzynarodowej konferencji naukowej (poświęconej interdyscyplinarnemu podejściu do rehabilitacji dzieci i młodzieży) podczas której rodak z Powiśla, pracujący niegdyś w dąbrowskim szpitalu, a dziś kierownik kliniki ortopedii szpitala MSW, prof. Ireneusz Kotela zapowiedział organizację cyklicznych spotkań o takim charakterze w Dąbrowie. Drugie, których organizatorem jest „Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego”. Pierwsze zaś i innowacyjne – jeżeli chodzi o dosłowne połączenie wiedzy i doświadczenia wybitnych polskich klinicystów (naukowy aspekt konferencji) z praktyką – i zaangażowaniem w niesienie pomocy – przedstawicieli ratownictwa medycznego. Coroczne Dąbrowskie Spotkania kliniczne gromadzą coraz większą ilość wszystkich chętnych, chcących skorzystać z cennych uwag i  doświadczeń, zarówno lekarzy praktyków i klinicystów, jak i pielęgniarek i ratowników medycznych. W tym roku, zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu uczestniczyło po około 280 osób. Czwarte Dąbrowskie Spotkania…
Read more

Przed nami Naukowa Konferencja Medyczna – IV Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – „Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków”

Od kilku lat w Dąbrowie Tarnowskiej organizowana są naukowe konferencje medyczne – Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Najbliższe 4. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne (4DSK), które odbędą się w dniach 7-8 kwietnia br. poświęcone zostaną w całości problematyce szeroko pojętych „stanów nagłych” w przestrzeni publicznej. Hanna Krall powiedziała kiedyś „W medycynie liczy się każde życie, każda najmniejsza szansa uratowania życia”. Celem tegorocznej konferencji – 4DSK, jest zawiązanie współpracy oraz wymiana wiedzy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach, ośrodkach ratownictwa oraz osób pracujących w szkołach i poradniach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja IV Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. od godz. 9:00 w Hotelu Cristal Park**** w Dąbrowie Tarnowskiej. Szczegóły na www.dsk.org.pl. Organizatorem 4DSK jest Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przy współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwem Powiatowym, dąbrowskim kołem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Biurem Doradczo…
Read more

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela odebrał nominację profesorską od Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Miło jest nam poinformować, że Fundator Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego – Pan Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, otrzymał 11 stycznia br. nominację profesorską. Uroczystość odbyła się w Warszawie, a nominację wręczył Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Tytuł profesorski to wielki honor i zaszczyt, ale też ukoronowanie drogi naukowej. To także powód do radości i dumy całej naszej Fundacji. W imieniu Zarządu i Rady Fundacji, serdecznie gratulujemy i Panu Profesorowi. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych został przyznany Profesorowi Ireneuszowi Koteli na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 21 grudnia 2016 roku. Pan Profesor  Ireneusz Kotela jest Kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Pracuje także na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od ponad 30 lat zajmuje się leczeniem urazowych uszkodzeń kości, oraz zmian i deformacji pourazowych, Specjalizuje się w operacjach endoprotezoplastyki stawów. Jest mieszkańcem Szczucina. Był ordynatorem…
Read more

Zapraszamy na IV Dąbrowskie Spotkania Kliniczne: „Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków” – Dąbrowa Tarnowska, 7-8 kwietnia 2017 r.

Coroczne, kwietniowe spotkania naukowe w Dąbrowie Tarnowskiej, są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych bezpośrednio z medycyną. Dlatego też, Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, postanowiła także i w tym roku kontynuować Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Tym razem zapraszamy Państwa na dwudniową konferencję naukową, która odbędzie się 7 i 8 kwietnia 2017 r.  Spotkanie to poświęcone będzie stanom nagłym w codziennej pracy lekarzy praktyków. Program już 4. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych zaplanowany będzie na dwa dni. Pierwszy dzień będzie poświęcony pokazom i warsztatom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji zaistnienia stanu nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, przy wypadkach komunikacyjnych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy. W programie drugiego dnia 4DSK przewidziano omówienie tematów związanych z leczeniem stanów nagłych w anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, chirurgii i urologii, chemioterapii, neurologii czy w medycynie ratunkowej. Podobnie…
Read more

4. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne będą konferencją dwudniową

4. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne, które w tym roku odbędą się w dniach 7-8 kwietnia 2017 r. pod hasłem „Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków” zgromadzi, jako wykładowców, wielu wysokiej klasy lekarzy. Do organizacji pierwszego dnia tegorocznych 4. DSK, , który będzie miał charakter praktycznych warsztatów i pokazów, Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, zaprosiła dąbrowską firmę Pana Andrzeja Dziedzica – Biuro Doradczo – Usługowe BHP. Na spotkaniu Zarządu Fundacji, które odbyło się 7 stycznia br. Pan Andrzej Dziedzic z wielką radością i zapałem przyjął zaproszenie by m.in. wspólnie z dąbrowskimi ratownikami i policjantami, pomóc w organizacji naszej naukowej konferencji medycznej.  

Spotkanie Rady i Zarządu Fundacji

Dzięki gościnności Tadeusza Rzońcy, w dąbrowskim Hotelu Cristal Park spotkali się członkowie Zarządu i Rady Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego. Celem spotkania było zaplanowanie przyszłorocznych, już 4. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych. Rozmawiano zarówno o tematyce kwietniowej konferencji naukowej jak i o sposobach uczczenia pamięci o zmarłym 12 lipca 2016 r. Ś.P. JE Abp. Zygmuncie Zimowskim. W spotkaniu uczestniczyli Prof. dr n. med. Ireneusz Kotela, dr n. med. Michał Surynt, dr n. o zdr. Marcin Mikos, lek. med. Norbert Kopeć, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Krzysztof Orwat oraz gospodarz spotkania Tadeusz Rzońca.  

Spotkał się Zarząd Fundacji TiWPD

W gościnnych progach Hotelu Cristal Park spotkał się Zarząd Fundacji TiWPD. Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia chwilą ciszy pamięci po zmarłym Fundatorze Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego – Ś.P. JE Abp. Zygmuncie Zimowskim. W trakcie spotkania ustalono dalszy plan działań Fundacji.

Pogrzeb Abp. Zygmunta Zimowskiego

Zakończyły się uroczystości pogrzebowe śp. abp. Zygmunta Zimowskiego, biskupa seniora diecezji radomskiej i przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Mszy św. przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, a homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Abp Zimowski został pochowany w radomskiej katedrze w kaplicy MB Częstochowskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło ponad 60 biskupów, arcybiskupów i kardynałów, a wśród nich m.in. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, kard. Kazimierz Nycz, abp Wojciech Polak, Prymas Polski, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Konrad Krajewski – jałmużnik papieski. Władze państwowe reprezentowali: minister Małgorzata Sadurska, szefowa kancelarii Prezydenta RP i minister Adam Kwiatkowski. W uroczystości uczestniczył również Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP, liczni parlamentarzyści i samorządowcy.