Monthly Archive: Czerwiec 2022

Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku tytuł Doktora Honoris Causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat Uczelni. Może być nadany wyłącznie osobom spoza wspólnoty Uczelni posiadającym uznany dorobek naukowy – tytuł profesora zwyczajnego oraz znaczące osiągnięcia społeczne lub gospodarcze – przedstawił Podkreślił również znaczenie zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, jako zawodu o istotnym znaczeniu społecznym. Zawód pielęgniarki i pielęgniarza wymaga profesjonalizmu, szerokiej wiedzy medycznej, a w pracy z chorymi i cierpiącymi pacjentami istotna jest empatia i cierpliwość. W naszej Uczelni, oprócz przygotowania teoretycznego i praktycznego do pełnienia tego niezwykle ważnego i potrzebnego nam wszystkim zawodu, szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie odpowiednich postaw – mówił Rektor  Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela to wybitny naukowiec i lekarz związany zawodowo i naukowo z sanockim Szpitalem i Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku. Działalność Pana Profesora w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu zaowocowała licznymi zastosowaniami w praktyce…
Read more