Monthly Archive: Styczeń 2022

Bp. Wiesław Lechowicz Biskupem Polowym Wojska Polskiego

Wyrażamy głęboką radość i składamy serdeczne gratulacje Księdzu Biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi w związku z mianowaniem przez Ojca Świętego Franciszka – biskupem polowym Wojska Polskiego. Zapewniamy o modlitwie w intencji Ks. Biskupa Wiesława, aby mógł jak najowocniej służyć Kościołowi i podejmować z apostolską gorliwością stojące przed nim nowe obowiązki i wyzwania, trafnie odczytując współczesne znaki czasu. W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela