Monthly Archive: Październik 2019

Konferencja „Niepełnosprawność – Pokonajmy Nasze Bariery”

10 października 2019 roku w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się Konferencja pt. „Niepełnosprawność – pokonajmy nasze bariery”, która stanowiła zwieńczenie obchodów Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Dąbrowskiego, projektu finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Organizatorami Konferencji byli Powiat Dąbrowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Stowarzyszeniem „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie i naszą Fundacją Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego. Konferencję rozpoczęła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł – Głuszek, prelekcją zatytułowaną „Integracja poprzez działanie – warsztaty włączające dla młodzieży”. Następnie Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Bogdan Sosin wystąpił z prezentacją filmową zatytułowaną „Oczami osoby niepełnosprawnej – refleksje osób z niepełnosprawnością – bariery, marzenia i plany. Z kolei Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie Ines Szczepańska przybliżyła Uczestnikom Konferencji temat: „Czy osoba niepełnosprawna czuje i potrzebuje tak jak…
Read more