Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! – Spotkanie Opłatkowe Fundacji

23 grudnia 2017 r. w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia w gościnnych progach Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Spotkanie Opłatkowe Zarządu i Rady Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego. Spotkanie otworzył Fundator – Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela i zaprosił do łamania opłatkiem i składanie sobie życzeń.
Spotkanie to było także okazją do złożenia gratulacji Prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi Koteli z okazji uhonorowania Go najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – Medalem Gloria Medicinae.

W drugiej części spotkanie omówiono sprawy związane z najbliższymi, już piątymi, Dąbrowskimi Spotkaniami Klinicznymi.