Spotkał się Zarząd Fundacji TiWPD

W gościnnych progach Hotelu Cristal Park spotkał się Zarząd Fundacji TiWPD. Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia chwilą ciszy pamięci po zmarłym Fundatorze Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego – Ś.P. JE Abp. Zygmuncie Zimowskim.
W trakcie spotkania ustalono dalszy plan działań Fundacji.