Fundacja przekazała klimatyzator Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej

W niedzielę 5 czerwca 2016 roku na terenie dąbrowskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego odbył się kolejny Rodzinny Piknik Integracyjny Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” organizowany wspólnie z Dąbrowskim Domem Kultury pod patronatem Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Równolegle z festynem odbywał się big charytatywny „Przybij piątkę”, dzięki któremu zebrano ponad 1609,- zł na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” otrzymało także od Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego klimatyzator o mocy 2,6 kW – dar Firmy GoBox Sandomierz – Mateusza Zaczyka. Klimatyzator ten, o wartości ok. 3000 zł zostanie zamontowany w nowej siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie.

 Przekazanie przez Norberta Kopcia i Krzysztofa Orwata – Prezesa i Skarbnika Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, na ręce Krzysztofa Kaczmarskiego – Prezesa Stowarzyszenia a zarazem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej klimatyzatora było ważnym punktem pikniku.
Klimatyzator – o mocy 2,6 kW i wartości ok. 3000 zł. – to  dar jaki Firma GoBox Sandomierz – Mateusza Zaczyka, przekazała przy organizacji III Dąbrowskich Spotkań Klinicznych Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego do dalszego rozdysponowania. Klimatyzator ten, zgodnie z propozycją Zarządu Fundacji TiWPD zostanie zamontowany w nowej siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie.